Krogdirekt – ett säljverktyg

Bli samarbetspartner

Krogdirekt samarbetspartner

Krogdirekts kundansvariga ger er en tidig marknadsbearbetning från en för medlemmarna tillförlitlig källa – ni kopplas samman med Krogdirekts goda namn och rykte.
Vi är en trygghet för alla våra hundratals medlemskrogar. Det är en fördel som ni indirekt får del av genom att teckna ett avtal med Krogdirekt.

Samtidigt ökar vi vår marknadsandel och täckning vilket gör att även våra leverantörer ökar sin marknadsandel. Våra målsättningar är att teckna rikstäckande avtal kompletterade med regionala och lokala avtal. Detta gör att leverantörer av alla storlekar kan dra nytta av Krogdirekt.

Trygghet i relationen

Krogdirekt står för lojalitet, långa kontrakt och långsiktigt samarbete. Många köpare vänder kappan efter vinden och springer efter de bästa rabatterna. På Krogdirekt tror vi på långsiktiga relationer. Krogdirekt ska fungera som en länk mellan restaurang och leverantör där vi stödjer och utvecklar en stabil relation. Som leverantör har ni genom Krogdirekt tillgång till ett nätverk av skötsamma och lojala restauranger.

Fördelar i ett samarbete med oss

 • Vår branscherfarenhet, marknadskännedom och vårt stora nätverk ger oss fördelar att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt utföra det uppdrag vi åtar oss.
 • Våra kundansvarigas närhet och vår starka relation till våra medlemmar gör att vi engagerar oss djupt i medlemmarnas verksamheter.
 • Vår mångkulturella mix i Krogdirekt gör att vi har fördelar på en marknad där en stor del av företagen drivs av personer med invandrarbakgrund. Vi når därmed en större mängd krögare vilket resulterar i ökade volymer för våra samarbetspartners.

Styrkan sitter i storleken

Genom ett samarbete med oss har ni tillgång till våra hundratals medlemmar. Allt från små familjerestauranger till större företag med flera enheter under sin mantel. Krogdirekt kan genom den egna organisationen erbjuda er information om marknaden, hämtad direkt och löpande inifrån branschen, samtidigt som vi förstärker och kompletterar er egen kundvård. Vi jobbar hela tiden med att värva nya medlemmar, medlemmar som kan bli nya kunder till er. Våra kundansvariga gör en preliminär införsäljning av våra leverantörers produkter och tjänster. Med Krogdirekt når ni restaurangerna direkt. Samtidigt stödjer vi er kundvård med vår organisation för att bygga en trygg relation mellan restaurang och leverantör, en relation som båda känner att de vinner på.

Krogdirekt i korta punkter

 • Snabbare och mer kostnadseffektiv införsäljning
 • Krogdirekt kan komplettera och delvis ersätta våra samarbetsparters säljkår med både införsäljning och kundvård
 • Unik branscherfarenhet och stort nätverk
 • Bra lokalkännedom
 • Har många bearbetningsmöjligheter ut mot kunder
 • Inga förpliktelser med anställningsavtal
 • Bättre relation med kunderna
 • Bred produktportfölj som kompletterar våra samarbetspartners
 • Snabbt agerande i förändringar som uppstår på marknaden
 • Tidig och bred marknadsbearbetning
 • Samlar information om hur marknaden ser ut inifrån

Marknadsföring

Vi marknadsför oss och våra samarbetsparter genom kampanjtidning, kundaktiviteter, hemsida, egna minimässor m.m.

Är du intresserad att bli en samarbetspartner?

Vi eftersträvar långsiktighet och lönsamhet i hela kedjan. Krogdirekt är noga med att ta in seriösa krögare och seriösa leverantörer som partners till Krogdirekt. Är du som leverantör intresserad av att bli samarbetspartner till Krogdirekt? Skicka meddelande till oss.